OSS Usluge

Usluge OSS-a uključuju pružanje savjeta te tehničku i administrativnu podršku vlasnicima kuća kako bi ih osnažili u procesu obnove.

Dva uspostavljena OSS-a za energetsku obnovu stambenih zgrada i obiteljskih kuća – jedan novoosnovani u Španskom, Zagreb i drugi koji će biti uspostavljen unutar Energetsko-klimatskog ureda u Križevcima. Osnaživanjem i poticanjem vlasnika nekretnina pružanjem podrške u procesu renoviranja: usluga će pokriti cijelo “putovanje korisnika”. Energetski savjetnici će koordinirati između dobavljača, izvođača i vlasnika nekretnina, savjetovati o mogućnostima energetske obnove pružajući tehničke i financijske savjete te pružati podršku u procesu energetske obnove za vlasnike nekretnina.

Energetski savjetnici u OSS-u pomoći će u prikupljanju podataka i izradi projektne dokumentacije.

OSS će također prikazati primjere tehnologija kao što su PV paneli, solarni kolektori, dizalice topline, primjere novih građevinskih materijala i tehnologija. Pomno će pratiti nove procese u građevinskom sektoru, nove pozive i mogućnosti, financijske instrumente i pravni okvir za obnovu. Također će biti izložena oprema, katalozi i info brošure, uredski prostor i prostor za edukaciju.
Pružanje pravnih i financijskih savjeta vlasnicima nekretnina: energetski savjetnici će pratiti nove i dostupne financijske instrumente na tržištu koji su dostupni građanima. Kroz OSS će se razvijati relevantna financijska pomoć i rješenja, a građani će moći dobiti općenite savjete o postojećim mogućnostima financiranja za koje imaju pravo (subvencije, porezni krediti, certifikati energetske učinkovitosti itd.).