Rijeka sufinancira sunčane elektrane na obiteljskim kućama 

Grad Rijeka objavio je Javni poziv za sufinanciranje krovnih fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama na području grada Rijeke. Rok za prijavu je do 10. svibnja 2024. godine. 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih sredstava građanima Rijeke, za troškove izgradnje krovnih fotonaponskih elektrana na području grada Rijeke u 2024. godini.

Prihvatljivi prijavitelji iz ovog Javnog poziva su fizičke osobe, vlasnici postojećih obiteljskih kuća s područja grada Rijeke, koji imaju prebivalište na adresi kuće gdje se namjerava provesti zahvat radi kojeg se vrši prijava na javni poziv. Nepovratna sredstva neće se dodijeliti prijaviteljima koji imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Rijeci.

Postojeća obiteljska kuća u smislu Javnog poziva je zgrada:

  • koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ako se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti) te koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost;
  • u kojoj je više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i koja ima najviše 3 (tri) stambene jedinice.

Kao prihvatljiv trošak za sufinanciranje podrazumijeva se nabava svog potrebnog materijala, opreme i radova na ugradnji novog sustava krovne fotonaponske elektrane za proizvodnju energije za vlastitu potrošnju maksimalne snage do 10 kW, u postojećim obiteljskim kućama, a sve sukladno projektnoj dokumentaciji, odnosno izrađenom glavnom elektrotehničkom projektu te ishođenoj Obavijesti o mogućnosti priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom.

Pod prihvatljivim troškovima za sufinanciranje podrazumijevaju se troškovi nastali od dana potpisivanja Ugovora o sufinanciranju do dana podnošenja Zahtjeva za isplatu sufinanciranja. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Za izvođenje radova ugradnje krovne fotonaponske elektrane postojećih zgrada, mora se angažirati pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje odgovarajuće djelatnosti.

Za provedbu ovog Javnog poziva u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 50.000 eura.

Grad će krovne fotonaponske elektrane sufinancirati prema sljedećim kategorijama i iznosima:

  • do 50 posto ukupnog troška postavljanja fotonaponske elektrane snage do 5 kW, maksimalno do 3.750 EUR, po obiteljskoj kući,
  • do 50 posto ukupnog troška postavljanja fotonaponske elektrane snage od 5,01 do 10 kW, maksimalno do 7.500 EUR, po obiteljskoj kući.

Zahtjevi za sufinanciranje krovnih fotonaponskih elektrana obrađuju se prema redoslijedu zaprimanja, a moguće ih podnijeti do utroška raspoloživih proračunskih sredstava za 2024. godinu, ali ne kasnije od 10. svibnja 2024. godine.

Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Rijeci, Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte putem Informacijskog Servisa Grada Rijeke (online prijava), a upute za prijavu s potrebnom dokumentacijom bit će dostupne na portalu eUsluge Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo s danom objave Javnog poziva.

Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mailove:

  • tajana.jukic.neznanovic@rijeka.hr
  • dario.dobrilovic@rijeka.hr
  • neda.suvajac@rijeka.hr

Sve detalje ovog Javnog poziva i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na mrežnim stranicama Grada Rijeke. 

Vijest pogledajte na : Zgradonačelnik.hr