Naš partner CGBC održao je radionicu o Jedinstvenim kontaktnim točkama za energetsku obnovu zgrada

Dana 3. srpnja 2024. godine, Hrvatski savjet za zelenu gradnju održao je Zelenu ljetnu radionicu koja je okupila veliki broj industrijskih članova i partnera. U sklopu radionice održana je interaktivna radionica na temu Jedinstvenih kontaktnih točaka (One Stop Shop – OSS) za energetsku obnovu zgrada. Na početku radionice, naglašena je važnost formiranja OSS-a u državama članicama EU prema novoj Direktivi o energetskim svojstvima zgrada (EPBD).

Diskusije i teme na okruglim stolovima

Unutar osam okruglih stolova, predstavnici poslovnog sektora i drugi sudionici raspravljali su o nekoliko ključnih tema vezanih za jedinstvene kontaktne točke:

 1. Standardizacija procesa energetske obnove zgrada
 2. Informacije na web stranici Jedinstvene kontaktne točke
  • Energetska obnova obiteljskih kuća i višestambenih zgrada
 3. Reference za tvrtke koje pružaju usluge energetske obnove
  • Uvrštavanje na web stranicu Jedinstvene kontaktne točke

Zaključci s radionice

Nakon diskusija, doneseni su sljedeći zaključci o procesu energetske obnove zgrada:

 • Jasno definiranje procedura i načina izvršavanja mjera obnove
 • Pojednostavljeni vodiči za korisnike obnove kako bi se olakšale regulative i pravilnici
 • Redovita edukacija predstavnika stanara i upravitelja zgrada
 • Informacijska podrška kroz Jedinstvene kontaktne točke koja uključuje:
  • Otvorene javne pozive za obnovu
  • Reference izvođača radova
  • Primjere dobre prakse
  • Opis procedura obnove s odgovarajućim kontaktima

Nastavak aktivnosti i projekta crOss renoHome

Hrvatski savjet za zelenu gradnju nastavlja s intenzivnim aktivnostima za formiranje online Jedinstvene kontaktne točke (OSS) kroz podršku partnera. Unutar projekta planirano je otvaranje dvije fizičke Jedinstvene kontaktne točke u Zagrebu i Križevcima, gdje će građani moći dobiti sve informacije i podršku uživo za energetsku obnovu svojih zgrada i obiteljskih kuća.

Sljedeći koraci projekta uključuju:

 • Analizu postojećih ugovora za energetsku obnovu višestambenih zgrada te obiteljskih kuća
 • Izradu standardiziranih ugovora između investitora (vlasnika obiteljskih kuća i višestambenih zgrada) i pružatelja usluga energetske obnove

Ove aktivnosti i inicijative doprinijet će olakšavanju i ubrzanju procesa energetske obnove zgrada, čime će se povećati energetska učinkovitost i smanjiti negativan utjecaj na okoliš.