Makarska potiče obnovljive izvore energije u obiteljskim kućama 

Program poticanja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Makarske za 2024. godinu

Grad Makarska objavljuje Program poticanja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama za 2024. godinu. Cilj Programa je dodjela sredstava Grada za sufinanciranje projekata fotonaponskih elektrana i mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim obiteljskim kućama.

Definicija obiteljske kuće prema ovom Programu:

 • Zgrada izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji, ili svaka druga koja je s njom izjednačena.
 • Više od 50% bruto podne površine namijenjeno je za stanovanje.
 • Ispunjava jedan od dva navedena uvjeta:
  • Ima najviše 3 stambene jedinice.
  • Građevinska bruto površina je manja ili jednaka 600 m2.
 • Nema nepodmirenih dugovanja na dan podnošenja Zahtjeva prema Gradu Makarska.

Obiteljska kuća može biti i pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili se nalaziti u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro. U tom slučaju potrebno je pribaviti prethodno odobrenje ili potvrdu od nadležnog tijela.

Korisnici sredstava: Korisnici su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi prijavljenoj najkasnije 30 dana prije podnošenja prijave na Program.

Također, korisnici su i prijavitelji koji su sklopili Ugovor o dodjeli financijskih sredstava na temelju Programa za 2023. godinu i podnijeli Zahtjev za isplatu s potrebnom dokumentacijom.

Opravdani troškovi: Prihvatljivi troškovi uključuju troškove izvođenja radova, nabavu i ugradnju sustava i opreme, nastale u tekućoj godini. Troškovi nastali u 2023. godini su također prihvatljivi za prijavitelje iz točke II., stavka 2. predmetnog Poziva.

Sredstva se planiraju rasporediti tako da se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 5.000 eura, odnosno 400 eura po 1 kW instalirane elektrane.

Način podnošenja prijave:

 1. Postupak sufinanciranja provodit će se na temelju objave Javnog poziva na službenim stranicama Grada Makarske.
 2. Prijava se podnosi najkasnije do 1. studenog 2024. ili do iskorištenja sredstava.

Prijava se podnosi dostavom potpune obvezne dokumentacije na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (USB ili CD) putem preporučene pošte ili neposredno u pisarnici Grada Makarske u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja, na adresu:

 • GRAD MAKARSKA
 • Upravni odjel za opće poslove i imovinu Grada
 • Obala kralja Tomislava 1,
 • 21300 Makarska
 • Uz naznaku: POTICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU GRADA MAKARSKE za 2024. godinu

Cijeli tekst Javnog poziva i sve ostale detalje možete pronaći na mrežnim stranicama Grada Makarske. 

Ovu vijest pogledajte na Zgardonačelnik.hr