Lakša energetska obnova zgrada uz pomoć jedinstvenih kontaktnih točaka

Jedinstvene kontakt točke eng. „One stop shop“ mjesta su za pružanje tehničke pomoći svima koji jesu ili žele biti uključeni u energetsku obnovu zgrada. U to spadaju vlasnici nekretnina, administrativni, financijski i gospodarski subjekti kao što su mikro, mala i srednja poduzeća.

Prema novoj Direktivi o energetskim svojstvima zgrada – EPBD, države članice će morati osigurati uspostavu barem jedne jedinstvene kontakt točke;   

Novosti u direktivi predstavljene su tijekom „GBC dvodnevne online edukacije: Nova Direktiva o energetskim svojstvima zgrada – EPBD“, održanoj 24. i 25.04.2024. Cilj ove edukacije bio je detaljno prikazati promjene i inovacije nove direktive među ekspertima iz različitih sektora. Uz novosti vezane za cjeloživotni ugljik, energetske certifikate u zgradi, solarnu energiju, pripremljenosti zgrada za pametne tehnologije i brojne druge, također se istaknula buduća primjena jedinstvenih kontakt točka. Ova tematika blisko je povezana sa provedbom projekta crOss renoHome kojem je cilj ponuda rješenja energetske obnove za vlasnike kuća i višestambenih zgrada na jednom mjestu. Upravo ovim projektom će se realizirati dvije jedinstvene kontakt točke u Zagrebu i Križevcima za postizanje cjelovitog rješenja energetske obnove, a Ana Šenhold je u ime GBC-a detaljnije predstavila projekt na edukaciji u travnju.

 

Aktualnost ove teme također je potvrđena na konferenciji „Održivo financiranje i provedba projekata energetske učinkovitosti“, održanoj 15. svibnja 2024. u hotelu Esplanade u Zagrebu. U sklopu okruglih stolova, među predstavnicima realnog i javnog sektora, financijskih institucija i drugih aktivnih sudionika održale su se diskusije o brojnim temama pa tako i o jedinstvenim kontakt točkama. Istaknuto je kako bi primjena jedinstvenih kontakt točaka mogla uspješno rezultirati u olakšavanju energetske obnove zgrada te da je nužno financijski podržavati ovakve inicijative.

 

Sljedeći koraci projekta crOss renoHome uključuju formiranje standardizirane usluge u energetskoj obnovi višestambenih zgrada koja uključuje pružanje standardiziranih ugovora između aktera u procesu, odnosno investitora (vlasnika obiteljskih kuća i višestambenih zgrada) te pružatelja usluga energetske obnove.