Zanimljivi izvještaj na cross renoHome projektu –  Materijali za edukaciju energetskih savjetnika

“Izvješće 3.1 Materijali za edukaciju energetskih savjetnika” fokusira se na obuku budućih energetskih savjetnika u one- stop- shop (OSS) koji je usmjeren na enrgetsku obnovu . Energetski savjetnici imaju ključnu ulogu u procesu energetske obnove. Potreba za ovom obukom proizlazi iz želje da ti savjetnici pruže kvalitetnu podršku i informacije građanima o energetskoj učinkovitosti i energetskoj obnovi.

Projekt crOss renoHome, podržan je financijski od strane LIFE programa te prepoznaje važnost osnaživanja zajednice kroz energetsku tranziciju, što je uključeno i u razvoj ovog projekta.

Cilj je stvoriti dom koji je zdrav, siguran i ugodan, ali i dugoročno ekonomičan. Energetski savjetnici imaju ključnu ulogu u pomaganju pojedincima da postignu ovaj cilj pružanjem konzultacija, podrške i informacija o energetskom statusu nekretnine i mogućim rješenjima.

Ključno je da energetski savjetnici u OSS-ovima imaju odgovarajuću edukaciju i stalno se usavršavaju kako bi pružili cjelovitu i kvalitetnu pomoć. Materijali za njihovu obuku pružaju osnovno znanje, ali je važno da savjetnici kontinuirano nadograđuju svoje vještine i prate nove tehnologije i metode rada kroz suradnju s relevantnim strukama.

Materijali za edukaciju priloženi su kao  aneks ovog izvješća no paralelno je napravljen i Priručnik za uspješno savjetovanje građana o postizanju energetske učinkovitosti na hrvatskom jeziku koji služi kao edukacijski alat svima koji žele znati više o energetskoj učinkovitosti i energetskoj obnovi.

Planira se i snimanje video materijala koji će se sadržati teoriski dio u obliku prezentacije i praktični dio koji će predstaviti primjere iz prakse i studije slučaje. Gledatelji će imati priliku upoznati se s relevantnim sadržajem te, nakon pregeldanog videa polaznici će imati priliku položiti ispit i steći certifikat Energetskog savjetnika.

Više o samom izvješću „Materijali za edukaciju energetskih savjetnika pronađite na poveznici!

Poveznica na Priručnik za uspješno savjetovanje građana o postizanju energetske učinkovitosti!