Kick-off sastanak crOss renoHome

Kick-off meeting crOss renoHome

Prošli tjedan (27.10.2023.) organizirali smo kick-off sastanak projekta LIFE crOss renoHome u Zagrebu.

 

LIFE crOss renoHome projekt pokrenut je kako bi se građanima pružio paket rješenja uz potpunu energetsku obnovu na jednom mjestu (One stop shop – OSS).

 

Projektom se namjerava:

• Uspostaviti OSS u Zagrebu na temelju postojećeg Centra za smanjenje energetskog siromaštva i nadograditi postojeći OSS u Križevcima
• Izraditi 2 standardizirana ugovora o energetskoj obnovi
• Obnoviti najmanje 65 energetski ranjivih kućanstava i uključiti 250 dionika poput energetskih konzultanata, dobavljača i banaka u pilot fazi projekta
• Obučiti 10 energetskih savjetnika

 

Objava: 3. studenog, 2023.

Kick-off meeting crOss renoHome_2