Uvjeti za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u 2024. godini

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim mrežnim stranicama objavio je uvjete i kriterije za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Građanima će tako u 2024. godini na raspolaganju biti čak 120 milijuna eura odnosno maksimalni iznos poticaja iznosit će 62.120 eura po prijavi.

Aktivnosti koje se sufinanciraju su:

A1 – cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju tehničkih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije

A2 – povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće

A3 – ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije

A4 – ugradnja tehničkih sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju

* Pomoć tijekom prijave na Javni poziv Fonda – najviši iznos opravdanog troška je 250 eura, a sufinancira se s 60 ili 80%, ovisno o tome je li kuća oštećena u potresu.

Za sufinanciranje mjera energetske obnove, prijaviti se mogu vlasnici i suvlasnici čije kuće imaju do 600 m2 i/ili do tri stambene jedinice te više od 50% površine namijenjene stanovanju. Pritom je uvjet za sufinanciranje da prijavitelji u toj kući imaju prebivalište, uredno vlasništvo te odgovarajući dokaz da je kuća u potpunosti legalna.

Za kuće oštećene u potresu će biti moguće dobiti do 80% prihvatljivih troškova investicije, dok svi drugi vlasnici obiteljskih kuća (koje zadovoljavaju kriterije Javnog poziva) mogu računati na do 60% sufinanciranja.

Podnošenje prijava će započeti danom objave javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a najkasnije koncem veljače 2024. godine. Građani će svoje prijave podnositi elektronički, koristeći NIAS sustav, a poveznica na elektroničku uslugu, kao i upute za korisnike sa svim pripadajućim prijavnim obrascima, bit će dostupni u sklopu dokumentacije poziva.

 Više o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje s pripadajućim Tehničkim uvjetima možete pronaći na:

  1. https://www.fzoeu.hr/hr/objavljeni-uvjeti-za-sufinanciranje-energetske-obnove obiteljskih-kuca-u-2024-godini-9647/9647
  2. https://www.fzoeu.hr/UserDocsImages/datoteke/Uvjeti%20i%20kriteriji%20%20Energetska%20obnova%20obiteljskih%20ku%C4%87a%202024.pdf?vel=242959
  3. https://www.fzoeu.hr/UserDocsImages/datoteke/Prilog%20%20Tehni%C4%8Dki%20uvjeti.pdf?vel=201360