Matulji sufinanciraju projektnu dokumentaciju za energetsku učinkovitost

Općina Matulji objavila je Javni natječaj za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije povećanja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. 

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za sudjelovanje u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije projekata povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora u obiteljskim kućama na području Općine Matulji u 2024. godini.

Ukupna raspoloživa sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Matulji osigurana u Proračunu Općine Matulji za 2024. godinu iznose 16.000 eura (iznos s PDV-om).

Općina Matulji sufinancira izradu projektne dokumentacije u iznosu od 70 posto, dok ostatak od 30 posto iznosa sufinanciraju Prijavitelji odnosno Korisnici. Općina Matulji sufinancira izradu projektne dokumentacije za ukupno 12 obiteljskih kuća od čega će za osam obiteljskih kuća biti izrađena cjelokupna projektna dokumentacija potrebna za prijavu na daljnje Javne pozive FZOEU RH za povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama, dok će za četiri obiteljske kuće biti izrađena cjelokupna projektna dokumentacija potrebna za prijavu na daljnje Javne pozive FZOEU RH za povećanje korištenja obnovljivih izvora energije.

Postojeća OBITELJSKA KUĆA u smislu ovog Javnog natječaja je zgrada:

  • koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena
  • u kojoj je više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno stanovanju
  • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: ima najviše 3 stambene jedinice i/ili ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Obiteljska kuća može biti i pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili se nalaziti u kulturno povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, u kojem slučaju je prije započinjanja radova na ugradnji sustava za korištenje OIE od nadležnog tijela potrebno pribaviti prethodno odobrenje ili potvrdu kojom
se utvrđuje da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra.

Korisnici sredstava u smislu ovog Javnog natječaja su fizičke osobe-građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljeni na toj adresi najkasnije 30 dana prije dana podnošenje prijave na ovaj Javni natječaj. Uvjet prebivališta se obvezno odnosi na prijavitelja, te isti nije obvezan za ostale suvlasnike.

Prijave na Javni natječaj se dostavljaju u pisanom obliku s priloženom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom podnositelja prijave na poleđini, preporučenom poštom na adresu:

  • OPĆINA MATULJI
  • Trg Maršala Tita 11
  • 51211 MATULJI

ili osobno u Pisarnici Općine Matulji, Trg Maršala Tita 11, u uredovno radno vrijeme.
Uz naznaku: „Javni natječaj za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Matulji – ne otvarati“.

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj je do 21. veljače 2024. godine.

Sve detalje ovog poziva, potrebnu dokumentaciju i uvjete možete pronaći na internetskim stranicama Općine Matulji.