Održana radionica u sklopu Poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća u 2024. godini

Svrha radionice bila je pružiti dragocjene informacije građanima o načinu prijave na „Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2024. godine“ te potaknuti neodlučne građane na energetsku obnovu. Vlasnicima obiteljskih kuća (koji zadovolje kriterije Javnog poziva) rečeno je da mogu računati na do 60% sufinanciranja i do 80 % sufinanciranja ukoliko se radi o kućama oštećenim u potresu. Nadalje, predstavljeni su uvjeti sufinanciranja i kako se građani mogu prijaviti na raspisani natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Radionica se sastojala od 3 dijela. U prvom dijelu dat je opći prikaz javnog poziva od strane Anamari Majdandžić (DOOR), dok je mag. iur. Lina Benović (E-Konzulat) u drugom dijelu dala više informacija o pravnom aspektu prijave. Treći dio predavanja je sadržavao tehničke informacije o samoj energetskoj obnovi te na što se odnose tehnički uvjeti Poziva od strane prof.dr. Ljubomir Majdandžić (HSUSE).

Prisutstvovalo je 13 građana od kojih je većina sama proučila dokumentaciju javnog poziva i došla pripremljena na radionicu. Najčešća pitanja bila su o pravnim pitanjima vezanim uz nekretnine; mogućnostima sufinanciranja za nekoliko mjera te detaljnija objašnjenja pojedinih pojmova koji se koriste u samom Pozivu.

Radionica se održala 06. veljače, 2024. u Mjesnom odboru Gornja Kustošija, Kustošijanska 276 u sklopu projekta crOss renoHome sufinanciranog sredstvima Europske unije iz programa LIFE.