Marketplace

Marketplace u okviru ovog projekta biti će razvijen kao sveobuhvatan alat za ciljane korisnike, te središnja točka stručnosti i organizacijskih inovacija potrebnih za razvoj projekta.

Konkurentnost pružatelja usluga na platformi osigurat će isplativost, dok će standardizacija procesa omogućiti transparentnost cijena usluga koje se pružaju vlasnicima stanova ili obiteljskih kuća. Razvojem Marketplace-a umrežiti će se pružatelji usluga, financijske institucije i građani. Cijeli proces se može unaprijediti i prilagoditi stvarnim uvjetima na tržištu te lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj situaciji. Iako će se pilot OSS-ovi prvo uspostaviti u Zagrebu (Špansko) i Križevcima, alat Marketplace-a biti će dostupan svim zainteresiranim ciljnim dionicima u Hrvatskoj.

crOss renoHome projekt spaja građane i pružatelje usluga kako bi uspostavljeni Marketplace postao središnja točka komunikacije i suradnje.

Razvojem Marketplace-a kao on-line alata, projekt crOss renoHome pomoći će uključiti i povezati tri primarne vrste dionika ovog projekta: građane, poslovni sektor i financijski sektor, koji su važne ciljne skupine, ali ujedno i ključni akteri koji će izravno imati koristi od rezultata i ishoda projekta. Građane će poticati da provedu zahvate energetske učinkovitosti u kućanstvima i promijene svoje ponašanje kako bi smanjili potrošnju energije.
Nadalje, dionici uključeni u online tržnicu dobiti će priliku umrežiti se i izravno surađivati s ključnim dionicima obnove (relevantna ministarstva, agencije, udruge, strukovne komore i predstavnici građevinskog sektora). Osim toga, dobit će priliku iskoristiti promociju svojih aktivnosti na lokalnoj i nacionalnoj razini.